To specjalistycznie ukierunkowana placówka dla dzieci ze szczególnymi potrzebami komunikacyjno-społecznymi. Naszym celem jest budowanie właściwych relacji, rozwijanie kompetencji językowych, poznawczych i społecznych. Wspierając rodziców pod kątem merytorycznym i emocjonalnym, wspólnie przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji i drogi do samodzielności.

Skupiamy się na pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami układu nerwowego, chorobami genetycznymi oraz tymi, które nie mają postawionej jednoznacznej diagnozy, jednak nie rozwijają się harmonijnie. Każdemu podopiecznemu zapewniamy diagnozę nominalną i opisową, na podstawie której przygotowujemy szczegółowy program terapeutyczny opracowany przez neurologopedę (mowa) i psychologa (myślenie). Pedagog specjalny przeprowadza diagnozę funkcjonalną testem PEP-R (diagnoza funkcjonalna i profil psychoedukacyjny). Dla każdego dziecka utworzony jest IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny).

Przedszkole „Łatwo Powiedzieć” jest prowadzone i tworzone przez doświadczone terapeutki, neurologopedę Joannę Parczewską i psycholog Annę Awdziewicz.

joanna

Joanna Parczewska

neurologopeda

anna

Anna Awdziewicz

psycholog

przedszkole zapewnia

 • Opiekę, terapię i edukację w godzinach 9.00 – 14.00
 • Zajęcia świetlicowe 14.00 – 15.30

terapię indywidualną

 • neurologopeda 2 razy w tygodniu
 • psycholog 2 razy w tygodniu
 • pedagog specjalny
 • terapetuą SI na podstawie diagnozy

terapię grupową z zakresu

 • muzykoterapii
 • arteterapii
 • treningu umiejętności społecznych
 • dogoterapii

Przedszkole zapewnia 16 miejsc. Dzieci podzielone są na 4 grupy. Na każdą grupę przypada jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pomoc nauczyciela.

Przedszkole „Łatwo Powiedzieć” mieści się przy ulicy Truskawkowej 56 we Wrocławiu, w zaciszu kameralnego osiedla na Partynicach. Do dyspozycji mamy dom o powierzchni 280m2 oraz plac zabaw. Przygotowaliśmy przestronne sale do pracy grupowej oraz dostosowane do potrzeb dzieci gabinety terapeutyczne. Wnętrza urządzone są z myślą o specyfice zaburzeń dzieci.

Nasza praca terapeutyczna opiera się na traktowaniu dziecka z pełnym zrozumieniem jego potrzeb jak i problemów rozwojowych i emocjonalnych.

Punktem wyjścia jest uważność na drugiego człowieka, a podstawą nawiązanie więzi i dbanie o komfort psychiczny dziecka.

W naszej pracy dopasowujemy metody do indywidualnych potrzeb dziecka, wykorzystując poniższe nurty terapeutyczne

 • Teoria więzi i relacji
 • Dyna-Lingua M.S. (Metoda Psychostymulacyjna)
 • Elementy Stosowanej Analizy Behawioralnej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Trening Umiejętności Społecznych

Przy przedszkolu działa grupa wsparcia dla rodziców.