fundacja działa na rzecz

Głównym celem Fundacji są działania na rzecz wzbogacania możliwości edukacyjnych społeczeństwa.

Ponadto, Fundacja prowadzi i wspiera działania na rzecz:

  • osób niepełnosprawnych
  • podniesienia kompetencji komunikacyjnych dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera
  • rozwoju kompetencji społecznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w szczególności u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
  • rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju
  • edukacji w kierunku kształtowania podmiotowości i godności jednostki ludzkiej
  • zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych
  • rozwoju oświaty, edukacji i nauki
  • ekologii i ochrony środowiska

kim jesteśmy

„Kluczem do wszystkiego jest czystość serca, czyste zamiary, czysta motywacja. Z pozoru nasze działania mogą nie różnić się zbytnio od poczynań innych; różnica tkwi w sercu, polega na właściwiej  motywacji. To ona sprawia, że rezultaty naszych działań są tak odmienne.”

Czagdud Tulku

Przede wszystkim jesteśmy terapeutkami, neurologopedą – Joanna Parczewska i psychologiem – Anna Awdziewicz. Na co dzień pracujemy z dziećmi z autyzmem, chorobami genetycznymi i neurologicznymi. Chcemy dawać wsparcie, poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Fundację założyłyśmy w odpowiedzi na rosnące potrzeby pomocy dla dzieci z problemami rozwojowymi. Stworzenie Przedszkola i Ośrodka jest kolejnym krokiem na drodze do budowania kompleksowej i spójnej opieki terapeutycznej. Koncentrujemy się na wykształceniu najistotniejszych umiejętności społecznych i sposobie wyrażania siebie jakimi są komunikacja, język i nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem.

To dla nas wielka radość, móc dostrzegać, że nasza praca niesie pomoc dzieciom i ich rodzinom .

joanna

Joanna Parczewska
Prezes Fundacji „Łatwo Powiedzieć”

anna

Anna Awdziewicz
Wiceprezes Fundacji „Łatwo Powiedzieć”

To specjalistycznie ukierunkowana placówka dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjno-społecznymi. Naszym celem jest budowanie właściwych relacji, rozwijanie kompetencji językowych, poznawczych i społecznych. Staramy się jak najlepiej przygotować  dzieci do dalszej edukacji i drogi do samodzielności.

Skupiamy się na pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami układu nerwowego, chorobami genetycznymi oraz tymi, które nie mają postawionej jednoznacznej diagnozy, jednak nie rozwijają się harmonijnie. Każdemu podopiecznemu zapewniamy diagnozę nominalną i opisową, na podstawie której przygotowujemy szczegółowy program terapeutyczny opracowany przez neurologopedę (mowa) i psychologa (myślenie). Pedagog specjalny przeprowadza diagnozę funkcjonalną testem PEP-R (diagnoza funkcjonalna i profil psychoedukacyjny). Dla każdego dziecka utworzony jest IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny).

Przedszkole „Łatwo Powiedzieć” jest prowadzone i tworzone przez doświadczone terapeutki, neurologopedę Joannę Parczewską i psycholog Annę Awdziewicz. Nasi pedagodzy specjalni są przeszkoleni pod kątem pracy z dziećmi z dysfunkcjami komunikacyjnymi.

Przedszkole zapewnia 16 miejsc. Dzieci podzielone są na 4 grupy. Na każdą grupę przypada jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pomoc nauczyciela.

Przedszkole zapewnia

opiekę, terapię i edukację

w godzinach 9:00 - 14:00

zajęcia świetlicowe

w godzinach 14:00 - 15:30

terapię indywidualną

neurologopeda 2 razy w tygodniu


psycholog 2 razy w tygodniu


pedagog specjalny


terapeuta SI na podstawie diagnozy

terapię grupową

muzykoterapia

arteterapia

trening umiejętności społecznych

dogoterapia

pomoc wolontariat

Jeśli jesteś zaintereowany wolontariatem związanym z opieką i pomocą dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, skontaktuj się z naszą Fundacją drogą mailową, a my skontaktujemy się z Tobą.

kontakt